Iklaneka

Tuesday, 6 March 2012

Terapi Pernafasan Untuk Sakit Kepala & Keletihan

Kita memiliki hidung berlubang  disebelah kiri  dan disebelah kanan. Apakah fungsinya sama untuk menarik  dan membuang  nafas ?  

Sebenarnya fungsinya tidak sama  dan dapat kita rasakan bedanya, sebelah kanan  mewakili matahari  (mengeluarkan  panas  ) dan sebelah kiri  mewakili bulan (mengeluarkan  dingin  ).

Jika sakit kepala, cubalah menutup lubang hidung sebelah kanan dan bernafaslah  melalui hidung sebelah kiri dan lakukan kira-kira 5 minitsakit kepala akan sembuh.  

Jika anda merasa lelah, tutuplah lubang  hidung sebelah kiri dan bernafaslah  melalui hidung sebelah kanan. Lakukan ulang-alik, Tak lama kemudian, anda akan merasakan segar kembali. Sebab lubang hidung sebelah kanan mengeluarkan panas, sehingga banyak sekali panas, lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan dingin.  

Perempuan   bernafas lebih  dengan hidung sebelah kiri, sehingga hatinya cepat menjadi dingin.. Laki- laki   bernafas lebih  dengan hidung sebelah kanan, sehingga cepat sekali marah.

Apakah anda pernah memperhatikan pada saat bangun tidur, lubang hidung   sebelah mana  yang bernafas lebih cepat? Sebelah kiri  atau kanan? Jika lubang hidung sebelah kiri bernafas lebih cepat, anda akan merasa sangat lelah.  Tutuplah lubang hidung  sebelah kiri  dan gunakan lubang hidung sebelah kanan  untuk bernafas, anda akan merasa segar kembali  dengan cepat.  

Cara tersebut boleh  diajarkan kepada anak-anak, tetapi kesannya akan lebih baik jika diterapkan kepada orang dewasa.  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...