Iklaneka

Tuesday, 17 June 2014

Mutiara Kata


IBNU Abbas menegaskan tidaklah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad saw mengenai perkataan yang diucapkannya melainkan ia menjadi peribahasa.


Antaranya ialah sabda Nabi yang bermaksud: “Orang mukmin itu tidak disengat dua kali dari satu lubang”.

“Orang yang berkuasa ialah yang boleh mengalahkan nafsunya”.

“Khabar itu tidak seperti melihat sendiri”.

“Orang yang hadir melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir”.

“Pemberi minum manusia adalah mereka yang terakhir minum”. 

“Andai kata sebuah gunung berbuat zalim kepada sebuah gunung lainnya nescaya Allah Taala sudah menghancurkannya”. 

“Mulai dengan diri kamu, kemudian orang yang menjadi tanggungan kamu”. 

“Bencana itu tergantung pada ucapan”. 

“Orang Muslim adalah cermin orang Muslim”. 

“Manusia itu sama seperti gigi-gigi sikat”. 

“Kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa”. 

“Meninggalkan kejahatan adalah sedekah”.

“Sesungguhnya daripada syair itu ada hikmah dan sesungguhnya daripada kata-kata yang indah ada daya pesona”. 

“Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya”. 

“Kasihanilah makhluk yang ada di bumi, nescaya kamu dikasihani oleh Tuhan yang menguasai langit”. 

“Penasihat itu diserahkan amanat”.

“Selesaikan keperluan kamu dengan merahsiakannya”. 

“Siapa yang tidak menyayangi, dia pun tidak disayang”. 

“Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahnya”. 

“Orang yang menunjukkan kebaikan adalah seperti yang melakukannya”.

“Cintamu kepada sesuatu menjadikan buta dan tuli”. 

“Setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah”. 

“Menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman”.

“Perjalanan itu sebahagian daripada seksaan”. 

“Manusia itu menurut asal-usulnya seperti asal-usul (sumber) emas dan perak. Yang baik daripada mereka pada zaman jahiliah adalah yang baik di antara mereka dalam Islam apabila mereka memahami agama”. 

“Kezaliman itu menjadi kegelapan pada Hari Kiamat”. 

“Hati manusia diciptakan untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya dan membenci siapa yang berbuat buruk kepadanya”. 

“Tidaklah mensyukuri Allah sesiapa yang tidak mensyukuri Allah dan sesiapa yang tidak mensyukuri manusia”. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...